Özgüven ve Cesaret İçin Okunacak Dua “Euzü bi kelimatillaha’t-tammati min gadabihi ve şerri ibadihi ve min hemezatiş-şeytani ve en yehdurun.”