Fakirlikten Kurtulmak için Okunacak Dualar İslam çalışmayı ve gayret ederek rızkını helal dairesinde aramayı ibadet saymış ve buna teşvik etmiştir. Tembellik edip oturmak ve bu şekilde dua etmek çok yanlış bir davranıştır.