Peygamberimizden Şifa Duaları 1-Dua: ”Bismillahi yübrike min külli yesfike ve min şerri hasidin,ve min şerri külli zi ayn.”