Etikete göz atma

peygamberimizi rüyada görmek için okunan salavat