* İslam fıtratına ve bu yaratılışa uygun davranmaya, zahmetsizce kazanılan dünyalığa; Erkek yahut kadının memesinde süt olduğunu görmesi mal biriktirmeye; iki memeden de süt akması talihin açılmasına, İnsan sütü bazen hapse, emen ve emziren için sıkıntıya; Bir kadını emmek mal ve kazanca; hastanın bir kadını emmesi şifa bulmaya, Kadının sütünü birine emzirmesi, kendisi için zahmet