Safer Ayında Yapılması Gereken İbadetler Sefer ayı kış ayına denk geldiği için kış aylarında çokça görülen her türlü felakatten ve beladan korunmak için aşağıda sefer ayında yapılması gereken ibadetlerin yapılması tavsiye edilir…