SALAVAT-I VASL ilahirahmet Salavat-ı Vasl Nedir Nasıl Okunur ? Bismillahirrahmanirrahiym* Allahümme bike tevesseltü ve ileyke teveccehtü ve minke seeltü ve fiyke la fi ehadin sivake rağıbtü la es’elüke sivake ve la atlubü minke illa iyyake*