Satın Aldıktan Sonra Kurbana Ortak Almak Soru: Tek başına kesmek niyetiyle kurban alan bir kimse, daha sonra başkalarını kurbanına ortak alabilir mi?