Tavaf Yapıldıktan Sonra Okunacak Dua  Tavaf Yapıldıktan Sonra Okunacak Dua Arapçası Allâhumme inneke ta’lemü sırri ve alâniyeti, fakbel ma’ziratî, ve ta’lemü hâcetî feâtini suâli ve ta’lemu mâ fî nefsî, fağfirlî zünûbî. Allâhumme innî es’elüke îmânen yübâşiru kalbi ve yakînen sâdıkan hattâ a’leme ennehu lâ yusîbunî illâ mâ ketebe lî ve rıdan bimâ kasemtelî.