Şemun Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları) İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden olduğu rivâyet edilen mübârek zât. Şemsûn diye de zikr edilir.