Şeytandan Cinden Koruyan Dua “Rabbî enniy messeniyeş şeytânu binusbin ve azâba; Rabbi eûzü bike min hemezâtiş şeyâtıyni ve eûzü bike rabbî en yahdurun. Ve hifzan min külli şeytânin marid.”