ilahirahmet
Anasayfa » Etiket: Sıkıntı Halinde Okunacak Dua

Sıkıntı Halinde Okunacak Dua

” Yâ kebîru ente’l-lezî lâ tehteti’l-ukûlü li-vasfi azemetihî.” Bu duayı tam bir teslimiyet halinde okuyanın üstündeki her türlü musibet ve...
” Bismi’llâhillezî lâ yedirru maa’smihî şey’ün fi’l-ardı ve lâ fi’s-semâi ve Hüve’s- Semîu’-Alîm.” Bu duayı tam bir teslimiyet halinde okuyanın...
” Allâhümme inneke tâ’lemü sırrî ve aleniyyetî fakbe’l-ma’ziratî ve ta’lemü hâcetî fea’tinî suâlî ve ta’lemü hâceti fea’tinî suâlî ve ta’lemü...
” Allâhümme lâ tüşmit a’dâî bidâî ve’c-ali’l-Kur’âne’l-Azîme şifâi ve devâî fe-enel alîlü ve ente’l müdâvî.” Bu duayı tam bir teslimiyet...
” Yâ Vedûd, yâ Vedûd, yâ Vedûd, yâ Ze’l-Arşi’l-Mecîd. Yâ Mübdiü, yâ Müîdü, ya Fa’âlü limâ yürîdü es’elüke  bi-nûri  vechikellezî...
Sıkıntı, keder, elem, korku gibi şeyler hisseden biri, hemen abdest alıp:” Amân, yâ rabbî! Sana sığındım.” diyerek bir kaç kere...
Okunuşu: ” Allâhümme rahmeteke ercû felâ tekilnî ilâ nefsî tarfete aynin ve aslih lî şânî küllehû lâ ilâhe ilâ ente.”...
Okunuşu: ” İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Allâhümme indeke ahtesibü musîbeti fe’cürnî fihâ vebdilnî bihâ hayran minhâ.” Anlamı: Bu...
”  Yâ  mûnise’l-mustevhişîn,  yâ  enîse’l-muteferridîn,  yâ  zahîra’l-munkati’în,  yâ  mâle’l-mukillîn,  yâ  kuvvete’l-musted’afîn,  yâ  kenze’l-fukarâ,  yâ  mevdi’a  şekvâ’l-ğurabâ,  muteferriden  bi’l-celâl, yâ ma’rûfen...