Mevlit Kandilinde Sıkıntıların defi için Okunacak Salât-ı Fethiyye Salât-ı Fethiyye veya Salâtü’l-Fâtih, yani her kapalı-kilitli şeye Fâtih (anahtar) olan salât. Fâtih açıcı demek. Bu salât, özellikle kilitli, sıkıntılı, meşakkatli işlerin fethi (açılması) için bir anahtardır. Yani bütün bunların çaresi, ilacı Efendimiz Muhammed Mustafa’ya bu salât ile salât ü selâmdır.Kandilinde Sıkıntıların defi için Okunacak Salât-ı Fethiyye