Şit (Şis) Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları) Âdem aleyhisselamdan sonra gönderilen peygamber. Âdem aleyhisselamın oğludur.