Sol Ayak Yıkanırken Okunacak Dua (Temizlik Duaları)       Türkçe Okunuşu: Allahummec’alnî sa’yen meşkûren, ve zenben mağfûren ve amelen makbûlen ve ticâreten len tebûren bi fadlike ve birahmetike ya Azizu ya Gaffar.