Allah’a İman Allah vardır ve birdir, varlığında ve birliğinde hiç şüphe yoktur.