Kuran Surelerinden Alınan Zenginlik Duası Ulema alimlerinden ve asrı saadet dönemi anlatımlarından bize çok sayıda zenginlik duası nakledilmiştir. Bu dualar içinde en etkilisi hiç kuşkusuz ki Hz. Süleyman’ın zenginlik duasıdır.