KURAN-I KERİM SURELERİN SIRLARI 1) Her kim, FATİHA sûresini vird ederek devam eylerse, Cenabı-Mevlâ o kimsenin dünya ve âhiret bütün maksudunu bahşeder ve o kimseyi bütün âfetlerden muhafaza eder. Doktorların ümit kestikleri herhangi bir hasta için. yazılır ve suyu içirilirse, Allahu teâlânın lûtfu ile gifâyâb olur.