ilahirahmet
Anasayfa » Etiket: Surelerin Fazilet ve Esrarı

Surelerin Fazilet ve Esrarı

Mü’minûn sûresi :Bismi’llâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm1. Kad eflehal mü’minun2. Ellezıne hüm fı salatihim haşiun3. Vellezıne hüm anil lağvi mu’ridun4. Vellezıne hüm liz zekati...
Fatiha suresi : Bismi’llâhi’r-ahmâni’r-Rahîm.1-) Elhamdü lillâhi rabbil’alemin2-) Errahmânir’rahim3-) Mâliki yevmiddin4-) İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în5-) İhdinessırâtel müstakîm6-) Sırâtellezine en’amte aleyhim...