Etikete göz atma

ters giden işlerin düzelmesi için dua