Üzüntü ve Keder için Okunacak Dua Ebû Sa’îd el-Hudrî (r.a.) anlatıyor: Resû-lullâh (s.a.v.) bir gün mescide girdi. Orada Ensar’dan Ebû Ümâme (r.a.) isimli zâtla karşılaştı. Ona: “Ey Ebû Ûmâme, niçin seni namaz vakti dışında mescidde oturmuş görüyorum?” diye sordu.