Vemen Yettekıllahe Suresi Fazileti(işsiz,borçlu,aile içi sorunları olanlar) Okunuşu: Bismillahırrahmanirrahim.Vemen yettekıllahe yec’al lehunmahracen,ve yerzukhu min haysü la yahtesip…Ve men yetevekkel alallahi fehuve hasbüh.İnnellâhe bâliğu.Kad cealellâhü li külli şey’in kadrâ.