Dualarının Dileğinin Gerçekleşmediğini Düşünüyorsan ”YA MANİ” Esmasını Oku Ya Mani celle celalühü: Men edici engelleyici. Dilmediği şeyin gerçeklemesine müsade vermeyen. Kötü şeylere engel olan. Dileği engelleri kaldıran. Kullarını her türlü fenalık ve musibetlerden koruyan.