Engelleri Kaldıran Hayırlı Kapılar Açan Dua Maddi manevi sıkıntı halinde okunacak çok kuvvetli hacet duası. Önündeki engellerin kalkmasını hayırlı kapılar açılmasını isteyenler bu duayı mutlaka okusunlar.