Yasinden Önce Okunacak Dua  Yasin Suresini Okumaya başlarken okumadan önce bu dua okunmalıdır: Allahumme inni es”elüke sabran cemilen ve kalben selima ve lisanen zakira.. Ve duaen mustecaba ve kitaben yemina ve rizkan halalen ve neıymen mukıymen ve cenneten ve hariran ve nadraten ve sürüra. Ya kadıyel hacat.