Müsebbiat-ı Aşere Duası (Yedişer Defa Tekrar Edilen Dua) Ahmed ed-Derdîr (k.s.) Hazretlerinin yedişer defa tekrar edilen on zikir duası.