Yeni Elbise Giyerken Okunacak Dua Okunuşu: “Allahümme inni es’elüke min hayrihi ve hayri mâ hüve lehu, ve eûzü bike min şerrihi ve şerri mâ hüve lehu. Allahümme lekel hamdü, ente kesevteni, es’elüke hayruhu, ve hayru mâ sunie lehu, elhamdülillahillezi kesâni hâzâ ve razekani min gayri havlin minni velâ kuvvetin.”