Seyahate Çıkarken Okunacak Dua Yolculuğa Çıkarken Okunacak Dua “Allahümme ileyke teveccehtü ve bike i’temasatü. Allahümme ekfini ma ehemmeni ve ma la ehtemmü lehü. Allah hümme zevvidni’t-takva va’ğfir li zenbi ve veccihni li’l hayri eyne ma tevveccehtü”