Etiket: Yolculuk duası

Seyahate Çıkarken Okunacak Dua

Seyahate Çıkarken Okunacak Dua Yolculuğa Çıkarken Okunacak Dua “Allahümme ileyke teveccehtü ve bike i’temasatü. Allahümme ekfini ma ehemmeni ve ma la ehtemmü lehü. Allah hümme zevvidni’t-takva va’ğfir li zenbi ve veccihni li’l hayri eyne ma tevveccehtü”