Ailenin dağılmaması ve yuvaların yıkılmaması için dua