Dertten Sıkıntıdan Kurtulmak için Dualar, Zikirler, Esmalar (Yâ Allahür rakîbül hafîzür rahîm. Yâ Allahül hayyül halîmül’ azîmür-raûfül-kerîm. Yâ Allahül-hayyül-kayyümül-kâimü alâ külli nefsin bimâ kesebet, hul beynî ve beyne adüvv