Zalimin Zulmünden Kurtulmak İçin Okunacak Dua Korkulu yerde ve düşman karşısında, emin ve rahat olmak için Kureyş suresi okunabilir. Tecrübe edilmiştir.