Ölüm bizi ebedi hayatımıza açılan bir kapıdır. İnsanlar bir yerden diğier bir yere giderken nasıl hazırlanıyorlarsa ölümden sonraki hayatı içinde o şekilde hazırlanması lazımdır. Onun için insanlar yaptığı hatalarda ötürü tevbe etmeli ve üzerinde kul hakkı varsa onu hemen ödemelidir.