Ebû Zerr (r.a.)’den rivâyete edildiğine göre, şöyle demiştir: