Zü’l Celali vel İkram (C.C) Esma-ül Hüsna Zü’l – Celali Ve’l – İkram Ululuk ve ikram sahibi Cenab–ı Hak buyuruyor.