Ettehiyyâtü Duası ve Meali

Ettehiyyâtü Duası ve Meali

Ettehiyyâtü Duası ve Meali
Ettehiyyâtü Duası ve Meali

Okunuşu

Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât.
Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü


ve rahmetullâhi ve berakâtüh,
Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn.
Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh
ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

Anlamı :
Her türlü hürmet, salavât (dua) ve bütün iyilikler
Allâh-ü Te'âlâ'ya mahsustur. Ey Nebî! Allah'ın selâm,
rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selâm, bizim ve
Allah'ın sâlih (doğru hareket eden) kullarının üzerine olsun.
Şahâdet ederim ki, Allâh-ü Te'âlâ birdir ve yine şahâdet
ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O'nun kulu ve Rasûlüdür.