Fil Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu (meali)

Fil Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu (meali)
Fil Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu (meali)

Kâbe'yi yıkmak isteyen Ebrehe'nin fillerle hücumunu konu edindiği için bu adı almıştır. Kâfirûn sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 5 (beş) âyettir.

Fil Suresi
Fil Suresi
Bismillâhirrahmânirrahîm

105/FÎL-1: E lem tere keyfe feale rabbuke bi ashâbil fîl(fîli).
Senin Rabbin fil sahiplerine neler yaptı, görmedin mi (bilmiyor musun)?

105/FÎL-2: E lem yec’al keydehum fî tadlîl(tadlîlin).
Onların hilesini boşa çıkarmadı mı?

105/FÎL-3: Ve ersele aleyhim tayren ebâbîl(ebâbîle).
Ve onların üzerine ebabil kuşlarını gönderdi (veya uçan ebabilleri gönderdi).

105/FÎL-4: Termîhim bi hicâretin min siccîl(siccîlin).
Pişmiş sert tuğladan taşları, onların üzerine atıyorlardı (öyle ki).

105/FÎL-5: Fe cealehum keasfin me’kûl(me’kûlin).
Böylece onları yenilmiş ekin yaprağı gibi yaptılar.

Sesli Dinle