Hacet duası(Doç.Dr.Mustafa Karataş)

Hacet duası(Doç.Dr.Mustafa Karataş)

Hacet duası(Doç.Dr.Mustafa Karataş)

Hacet Duası:La ilahe illallahul halimül kerim, Sübhanallahi Rabbil Arşil azim, es’elüke mucibati rahmetik,

ve azaime mağfiratik, ve’s-selamete min külli ismin vel ğanimete min külli birrin. La teda’ lena zenben illa ğaferteh, vela deynen illa kadayteh, ve la evladen illa aslahteh, vela bedenen illa afeyteh, vela meridan illa şefeyteh, vela haceten min havaicid-dünya vel ahirah hiye leke rıdan illa kadeyteha Ya erhamerrahimin.

Doç.Dr Mustafa Karataş