Her Derde Deva Olacak Dualar

Her Derde Deva Olacak Dualar 

Her Derde Deva Olacak Dualar
Her Derde Deva Olacak Dualar

Her derde deva dua-Nihat HATİPOĞLU :

Allâhü ekber, ve Sübhânallahî velhamdü lillâh ve lâ illallâhü vahdehü lâ şerîke leh, velâ havle velâ kuvvete illâ billAhil’aliyyil’azıym.”
İmam-ı Ahmet’in rivayetine göre Hz. Muhammed (S.A.V.) şöyle demiş: “Bu kelimeler güzel kelimelerdir. Kim bu güzel kelimeleri her namazın sonunda yüz kere söylerse, deniz dalgalarının meydana getirdiği köpükler kadar da günahı olsa affolur. Bütün günahları silinip ve bağışlanmış olur.”

Peygamberimiz Hz. Muhammed(s.a.v)den rivayet edilmistir. Söyle buyuruyor:
-Cebrail bana dediki: Ey Muhammed,kim ömründe bir kere bu duayi okursa;
Allah´ü Teala onu,kiyamet gününde yüzü ayin ondördü gibi parlak hasreder.

Hatta bütün insanlar onu,bir peygamber veya melek sanirlar.Ben ve sen onun kabrinin üzerinde dururuz.
Ona hesapsiz ve azapsiz,üzerine binip Cennete girmesi icin Cennetten bir Burak getirilir.Sirat köprüsünden simsek gibi gecer.
Onun günahi denizlerden suyundan,yagmurlarin damlasindan,agaclarin yapraklarindan,kumlarin adedinden,taslardan daha fazla olsa bile,kendisine kabul olunmus(nafile)hac ve bin umre sevabi yazar.

Korkan kimse olursa,Allah onu onu korktugundan emin kilar.
Susayan kimse okursa,Allah onun susuzlugunu giderir.
Ac olan okursa,giyindirir,hasta okursa sifa verir,hastanin üzerine okunursa,hastaligindan kurtulur,dünya veyahut ahiret ihtiyaclarindan okursa Allah istedigini verir.
Bir düsmandan veya sultandan korktugu icin okursa,Allah onlarin serrinden korur ve Allah´in mahlukatindan gelecek olan tüm zarar ve eziyetleri kendisine ulasmaktan meneder.
Borclu olan okursa,Allah onu,borcunu ödemeye muvaffak kilar,hicbir kimseye muhtac olmaz.
Eger onu hasta olan yazan üzerinde tasirsa iyilesir.
Kadin tasirsa kocasi ona ikram eder.
Cinden,insden ve seytandan,sanci ve hastaliklardan emin olur.
Kayip ise ailesine sag,salim kavusur: Bu duayi okuyan icin cin, melek istigfard ederler.
Ömrü bereketli olur.
Kim bes defa bu duayi okursa Peygamber Aleyhisselami rüyasinda görür.
Ebu Bekir Siddik:
“-Gece olsun gündüz olsun bu duayi okudum, Peygamber Aleyhisselam´i rüyamda gördüm.”buyurur.

Hz. Ömerde söyle buyurur:
-Hicbir hacetim olmadi ki onun icin bu duayi okuyayim da giderilmesin.

Hz. Osman (R.A.)diyorki:
-Ben Kur´an-i Kerim´i ezberleyemezdim.Resul´u Ekrem (s.a.v)´e Bu hususu sikayet ettim.
Bana bu duayi ögretti.Onu okudugumda Kur´an-i Kerim´i ezberlemeyi basardim.

Hz. Ali Kerremullahü vechedü buyuruyorki:

-Ben bu duayi okudugum vakit düsmanima galebe calardim.Kimki Fatihayi,Ihlas suresini,Kafirunve Felak ve Nas suresini üc kere okuyup sonra bu duayi okursa Allah onu karsilastigi bütün varliklarin serrinden korur ve her türlü hastaliktan,her zalimin serrinden onu emin kilar ve bütün isteklerini verir.
Kim ki okudugu gibi onu yazip üzerinde tasirsa ve kim ki basinin altina koyup uyursa Allah´ü Teala o kimsenin malindan calinan ve evinden kacani geri iade eder.
Akan suya okursa su durur,yahut yanan atese okursa dag paramparca olur, Kimki iki rekat namaz kilip her rekatinda Fatiha ve bir de Ihlas okuyup selam verdikten sonra bu duayi okursa dünya ve ahirete ait ne isterse tüm istediklerine nail olur.
Bu duanin fazileti sayilmayacak kadar coktur; Dua budur.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
La ilahe illellahül melikül hakkul mübin.
La ilahe illellahül hakemül adlül metin.
Rabbüna ve rabbü abainel evvelin.
La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin.
La ilahe illellahü vehdehu la serike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve hayyül la yemutü ebeden biyedihil hayru veileyhil masiru ve hüve ala küllü sey´in kadir.
La ilahe illellahü sükran li ni´metih.
La ilahe illellahü ikaran bi rububiyyetih.
Ve sübhanellahi tenzihen li azametih..
Es´elükellahümme bi hakkismikel mektubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab.
Ve bihakkismikel mektubi ala cenatubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab.
Ve bihakkismikel mektubi ala cenahi mikaile aleyke ya rab.
Ve bihakkismikel mektubi ala cebheti israfile aleyke ya rab:
Ve bihakkismikel mektubi ala keffi azraile aleyke ya rab.
Ve bi hakkismikellezi semmeyte bihi münkeran ve nekiran aleyke ya rab.
Ve bihakkismike ve esrari ibadike aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi temme bihil islamü aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi telekkahü ademü lemma hebeta minel cenneti fe nadake fe lebbeyte düaehü aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi sitü aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi kavveyte bihi hameletel arsi aleyke ya rab.
Ve bihakkismikelmektubi fittevrati vel incili vezzeburi vel fürkani aleyke ya rab.
Ve bihakkismikeila münteha rahmetike ala ibadike aleyke ya rab.
Ve bihakki temami kelamike aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi ibrahimü fecealtennara aleyhi berden ve selamen aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi ismailü fe necceytehü minezzebhi aleyke ya rab.
Ve bihakkismikllezi nadake bihi hudü aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi deake bihi ya´kubü fe ra.dedte aleyhi basarahu yusufe aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi davüdü fe cealtehü halifeten fil ardi ve elente lehül hadide fi yedihi aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi deake bihi süleymanü fe a´taytehül mülke fil ardi aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi eyyubü fe necceytehu minel gammillezi kane fihi aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi isebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevta aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi musa lemma hatabeke aletturi aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadetke bihi asiyetümraetü fir´avne fe razaktehel cennete aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi benu israfile lemma cavezulbahra aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihil hidiru lemma mesa alel mai aleyke ya rab.
Ve Bihakkismikellezi nadake bihi muhammedün sallallahü aleyhi ve selleme yevmel gari fe necceytehu aleyke ya rab.
Inneke entel kerimül kebiru.
Hasbünellahü ve ni´mel vekil.
Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
Ve sallallahü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi vesellem.

Her Derde Deva Dua 4 Meleğin Alnında Yazılı Olan Dua

Ebû Hureyre(ra)’den rivayet olunmuştur. Allah Resûlü (s.a.v) ashâbı ile oturuyorlardı. Bu esnada Beni Süleym kabilesinden biri ağlayarak Resûllullah’ın huzuruna geldi.
Resûlü Ekrem(s.a.v) ona:
Ey kardeşim seni ağlatan nedir?
Ey Allah’ın Resûlü namaza kalktığım zaman beni korku ve heyezan sarıyor. Uyuduğumda kötü rüyalar görüyorum. Çok defa vesveseye kapılıyorum. İbadetim fesada gidiyor. Dedi.
Bunun üzerine Resûlü Ekrem (s.a.v) : Ey kardeşim senin anlattıkların melun şeytanın sana yaptığı işlerdir. Şimdi ben sana miraca çıktığımda Rabbimin bana öğrettiği 19 ismi öğreteyim mi?
Bu isimlerin dördü İsrafil (a.s.)’in alnında, dördü Mikail (a.s.)’in alnında, dördü Cebrail (a.s.)’in alınında, dördü Azrail(a.s.)’in alnında, üçü de arşı azam taşıyan çok büyük meleklerden biri olan Namusu Ekber’in alnında yazılıdır.
Bu melek o kadar büyüktür ki eğer Allah Teâlâ emir buyurursa gökleri ve içindekileri bir lokmada yutar.
Evet ey Allah’ın Resûlü bana o isimleri öğretir misiniz?
Ey kardeşim kim bu 19 ismi sıkıntıya karşı okursa Allah sıkıntısını giderir. Gamlı kederli bir kişi okursa Allah gam ve kederini giderir. Kaybolan için okursa geriye döner. Hasta okursa şifa bulur. Borçlu okursa borcunu öder. Bir eve okunursa Allah o evden şeytanı ve yardımcılarını uzaklaştırır.
Sen bunu sabah ve akşamladığında oku, buyurdular.(Kitâbü muhadaratil ebrar, 2/414)

Dua şudur: ” Allâhümme innî es’elüke ya rahmânü yâ rahîmü ve ya cârel müste’cirîne ve ya emânel hâifîne ve ya ımâde men lâ ımâde lehû ve ya senede menlâ senede lehû ve ya zuhra men lâ zuhra lehû ve ya hırzed duafâi ve ya azîmer racâi ve ya münkizel helkâ münciyel garkâ ve ya muhsinü ve ya mücemmilü ve ya mun’ımü ve ya müfaddılü ve ya azîzü entellezi secede leke sevâdül leyli ve dâv’ün nehâri ve şüâüş şemsi ve hefifüş şeceri ve deviyyün nahli ve nûrul kameri ya Allahü, ya Allahü, ya Allahü lâ şerîke leh ! Es’elüke en tusalliye alâ muhammedin ve alâ âli Muhammed.”

Üç kere okuyunca günahları affetiren dua:

“Estağfirullahellez’i lâ ilâhe illâ hû, el’Hayyel’Kayyume ve etûbü ileyh.”
Enes’in rivayetine göre Hz. Muhammed (S.A.V.) şöyle demiş: “Her kim, Cuma günü sabah namazının sünnetinden sonra (farzından önce) üç kere bu duayı okursa, deniz köpüğü kadar bile günahı çok olsa, Allah günahlarını affeder.”

Bağışlanmak için her gün yüz kere okunacak dua:

Buhari ve Müslim’in rivayetine göre Hz. Muhammed (S.A.V.) şöyle demiş: “Her kim her gün yüz kere “Süphânallâhi ve bihamdihi” duasını (tespih ve zikrini) okursa, günahları deniz köpüğü kadar olsa bağışlanır.”

Borçlardan ve sıkıntılardan kurtuluş duası:

” Allahümme innî eûzü bike minelhemmi, vel hazeni ve eûzü bike minel’aczi velkeseli, ve eûzü bike minelcübni, velbuhli ve eûzü bike min galebetiddeyni ve kahrir ricali.”

Ebu davud’un rivayetine göre, bu dua Ashab’dan Medine’li Ebû Umâme’ye öğretilmiştir. Ebû Umâme, namaz vakti dışında (namaz vaktinden sonra) camide dalgın dalgın oturuyormuş. Hz.Muhammed(S.A.V.), bunu görmüş ve ne olduğunu sormuş.
Ebû Umâme: “Yakama yapışan borçlar, kederler yâ Resûlallâh… Yani, çok borcum var, dardayım, onun için sıkıntı çekiyorum, elem ve kederler yakamı bırakmıyor…” demiş.
Bunun üzerine Hz. Muhammed “Yâ Ebâ Ümâme! Sana bir dua öğreteceğim, onu okuduğun zaman Cenab-ı Hak senin gamını, kederini giderir. Borcunu ödetir. Bu duayı akşam sabah oku” buyurmuş ve yukarıdaki duayı öğretmiş.
Ebû Umâme, sonra şöyle demiş: “Resûlallahın emrettiği gibi duayı akşam sabah okumaya devam ettim. Bütün dertlerim, kederlerim, sıkıntı ve bunalımım gitti. Ve borçlarımı da hemen ödemem nasip oldu.”

Memnun ve razı olmak ve cennete girmek için dua:

“Radiytü billâhi Rabben ve bil-İslami diynen. Vebi Muhammedin (sallallâhü teâlâ aleyhi ve selleme) nebiyya.”
Hz. Muhammed (S.A.V); “her kim, sabah akşam üç kere bu duayı okursa, Yüce Allah, o kulunu memnun ve razı ederecktir.” Bir diğer hadiste de “Cennete girecektir…” demiş.

Elhamdülillah demenin sevabı:
Hz. Muhammed şöyle demiş:

1. Bir kul bir defa “Elhamdü lillah” dediği zaman yer ile gök arası sevab ile doldurmuş olur.
2. İkinci defa “Elhamdü lillah” dediği zaman, yerin yedi kat göklerin üstüne kadar olan bu arayı sevab ile doldurmuş olur.
3. Üçüncü defa “Elhamdü lillah” dediği zaman, Allah-ü Teâlâ, bu kulna “Ey kulum, işte al” buyurur. Yani Yüce rabbimiz “Ey kulum, dilediğini dile, dileğin verilecektir, muradını iste, muradın yerine getirilecektir. Dilek ve muradın gerçekleşecektir. Sen hemen iste…” buyurmuş demek olur. (İmam-ı gazâli, İhyâ).

Kaza bela gelmesin diye sabah akşam üç kere okunacak dua:

“Bismilâhillezî lâ yedurru maasmihi Şey’ün fil’ardı velâ fissemâi ve Hüvessemi’ul Aliym”
Hz. Muhammed (S.A.V.) şöyle demiş: “Her kim, sabah akşam üçer kere, “Bismillahillezi” duasını (yukarıdaki duadır) okursa kendisine yerde ve gökte hiçbirşey zarar veremez ve kendisine ansızın bela kaza gelmez.” (Tirmizi, İbn-i Mâce)

Akşamları üç kez okuyan zarar görmez:
” E’ûzu bikekimâtillahittâmmâti min şerri mâ halak”.
Akşamları bu duayı üç kere okumalıdır. Okuyan bütün korkulardan emniyet ve selamette olur. Korkulu rüya görmekten, kabuslar görmekten, zehirli haşarat sokmasından ve tüm musibetlerden emin bulunurmuş.

Sabah on kere okunca sevap kazandıran dua:

“Lâ ilâhe illallâhü vadehû lâ şerîkeleh, lehül’ mülkü velehül’hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadir.”Hz. Muhammed (S.A.V.) demiş ki; “Her kim bu duayı on kere okursa, Hz.İsmail peygamberin oğullarından (sülalesinden) dört köle azad etmiş gibi sevab kazanır”. (Buhari, Müslim, Tirmizi)

Yüz defa okuyun çok sevap kazanın:
Ebû Hüreyre, Hz. Muhammed’in şöyle dediğini anlatmış: “Her kim günde yüz defa, “Lâ ilâhe illallâhü vadehû lâ şerîkeleh, lehül’ mülkü velehül’hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadir” duasını okursa on tane köle azad etmiş gibi sevab alır. Ayrıca, yüz tane sevab yazılır. Yüz tane günahı silinir (affolur) o gün içinde akşama kadar şeytanın şerrinden korunmuş olur.”

Cennette ağacınız olsun diye okunacak dua:

Amr İbni Abbâs, Hz. Muhammed (S.A.V.)’in şöyle dediğini anlatmış: “Her kim, “Subhanallâhi, velhamdü lillahi ve ilâhe illallâhü, vallâhü ekber” derse, bu zikirlerin her birinden dolayı söyleyen kimse için cenette bir ağaç dikilir.”
Tabarâni de rivayet etmiştir ki; “Evet, okuduğu bu kelimelerin her birinin sevab ve mükafatı olarak kendisi için cennette bir ağaç dikilir.”
Enes bin Mâlik, Hz. Muhammed (S.A.V.)’in şöyle dediğini anlatmış: “Her kim 100 defa “Lâ il^he illallâh”, 100 defa “Sübhânallâh, 100 defa “Allâhü ekber” derse, bu zikirler kendisi için hürriyetine kavuşturduğu on köle ve kurban olarak kestiği altı (bir rivayete göre yedi) deveden daha hayırlıdır”.(İbni Ebid’dünya rivayet etmiştir)

İki milyon sevab almak için okunacak dua:

Abdullah bin Evfâ, Hz. Muhammed (S.A.V.)’in şöyle dediğini anlatmış: “Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîkelehû ehaden sameden lem yelid, ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehâd” derse, Cenâb-ı Allah kendisine iki milyon sevab yazar.

Her namazdan sonra 10 kere okuyan cennete girer:

Ömer’in oğlu Abdullah, Hz. Muhammed (S.A.V.)’in şöyle dediğini anlatmış: “İki haslet vardır ki, onlara devam eden, mutlaka cennete girer. O hasletler kolaydır, fakat o hasletleri yapan azdır”. Bu hasletleri “sizden biriniz her namazın sonunda, on defa ‘Sübhânallah’, on defa ‘Elhamdü lillâh’, on defa ‘Allahü Ekber’ der. Bu zikirler (dualar) dilde yüzelli, mizanda ise binbeşyüz eder. Yatağına girince de, 33 defa ‘Sübhânallah’, 33 defa ‘Elhamdü lillâh’, 33 defa da ‘Allahü Ekber’ der. Bu zikir de dilde yüz, tartıda (mizanda) bin eder. İkisinin toplamı ikibinbeşyüz sevab almış olur okuyan.”Hz. Muhammed (S.A.V.) devam etmiş: “Ashabım, ey ümmetim, hanginiz birgün ve gecesinde (24 saatte) ikibinbeşyüz günah işler?”Sonra, bu işin tehlikesini şöyle haber vermiş: “Sizden birine namazda iken Şeytan gelir ve şunu hatırla, şunu hatırla diye vesvese verir. Yatağında da o kimseye gelip bu dua ve zikirleri okumaya fırsat vermeden uyutuverir. Böylece, o kimseyi bu dua ve zikirlerden ve kazanacağı sevabtan mani olmuş olur.”

Akşam sabah 7 kere okunacak dua:

“Hasbiyellâhü lâ ilâhe illâhû, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül’arşil’azıyım”
Ebû Derdâ,Hz. Muhammed’in şöyle dediğini anlatmış: “Kim sabah ve akşam yedi kere bu duayı okursa, dünya ve ahiretle ilgili işlerinde kendisine üzüntü, elem, keder veren şeyleri Cebâb-ı Allah kendisinden giderir.”

Hz.Muhammed’in (S.A.V)çok okuduğu dua:

“Sübhânallâhi ve bi’hamdihî, Sübhânallâhil’azîymi estağfurullâhe ve etûbü ileyh” Hz. Muhammed (S.A.V.)’in eşi Hz. Ayşe, Hz. Muhammed’in bu duayı çok çok okuduğunu anlatmış..

Yatarken üç kere okunan mağfiret duası:

Hz. Muhammed (S.A.V.) demiş ki; “Her kim, yatağına girdiği zaman üç kere ‘Estağfirullâhellezî lâ ilâhe illâhü, elhayyel’Kayyûme ve etûbü ileyh” derse, günahları denizin köpükleri ve temîm diyarının Aliç çölünün kum taneleri, ağaç yapraklarının sayısınca veya dünya günlerinin sayısınca da günahı çok olsa Allah Teâlâ affeder, bağışlar.

70 kere okuyunca 700 günah bağışlatan dua

Hz. Muhammed (S.A.V.) demiş ki: “Herhangi bir kimse, kadın olsun, erkek olsun bir günde yetmiş defa Allah’tan bağışlanmasını dilerse, yani, ‘Estağfirullâh’ sözünü söylerse, mutlaka (Şüphesiz ve kuşkusuz) Allah o kimsenin yediyüz (700) günahını bağışlar.”

Sabahları 3 kere okununca kaza ve bela önleyici dua:

“Bismillâh, Mâşâ’ Allahü lâ kuvvete illâ billâ, Mâşâ’ Allahü küllü ni’metin minallâh, Mâşâ’ Allahül’ küllühû biyedillâh, Mâşâ’ Allahü lâ yasrifüs’ sû e illâllâh.”
“Her kim, sabahları (gündüzleri) bu duayı üç (3) kere okursa, her türlü bela ve kazadan, yangından, boğulmaktan ve hırsızların vereceği büyük zararlardan Allah’ın lutf-ü keremi ve izn-i şerîfiyle emniyet ve selâmette olur”

99 derde deva olan dua:

“Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil’aliyyil’azıym.”
Hz. Muhammed’in deyişine göre, bu duayı okumak, doksandokuz (99) derde devadır. Bu dertlerin en küçüğü, gönüldeki keder (sıkıntı ve stres)dir.

Fakirlikten kurtulmak için okunacak dua:

Hz. Muhammed (S.A.V.) demiş ki; “Her kim günde yüz defa ‘Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil’aliyyil’azıym’ duasını okursa, o kimseye ebedî olarak fakirlik ve yoksulluk isabet etmez.”

Üç kazanç elde etmek için günde otuz kere okunacak dua:

Allah, Hz. Muhammed (S.A.V.)’e hadis-i Kudsî’de şöyle demiş: “Ey Resûlüm! Ümmetine söyle ki: 10 kere sabahleyin, 10 kere akşamleyin, 10 kere yatarken şu duayı okusunlar: ‘Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil’aliyyil’azıym’
Sabahleyin okumalarında, Cenâb-ı Hakk’ın rızasına ermeye hak kazanırlar. Bu dua, “Cennet hazinelerindendir.”Akşam okumalarında, şeytanın hile ve desîsesinden (tuzaklarından) ve vereceği zararlardan korunmuş olarak uzak bulunurlar.
Yatarken okumalarında ise, dünya belaları ve musibetleri kendilerinden uzaklaştırılır ve selametle emniyette olurlar”

Yüz kere okununca “korkuları bitiren dua”:

“Hasbünallâhü ve nîmel vekiyl” Bu dua ile ilgili olarak Hz. Muhammed (S.A.V.) şöyle demiş: “Sizden herhangi biriniz, büyük bir hadise (olay) ile (elem-keder, dert-bela, düşman ile karşılaşma gibi) ‘Hasbünallâhü ve nîmel vekiyl’ duasını okuyunuz. Cenâb-ı Allah, düşmüş olduğunuz belâyı sizden uzaklaştırır.”
Yüz defa “Hasbünallâhü ve nîmel vekiyl” deyiniz. Yüzüncü de “Ni’mel’Mevlâ ve ni’men’nasıyr” diye ilave ediniz. Böylece korktuğunuzdan emniyet ve selâmette olursunuz” demek olur.

Üçer kez okununca “stres ve sıkıntıyı bitiren dua”:

Stresli ve sıkıntılı kimse şu duayı üç kere okumalı ve üçer üçer okumaya devam etmelidir: “Allâhü, Allâhü, Rabbî lâ üşrikü bihî şey’â”

Üç veya yedi kere okununca” stresten kurtaran dua”:

Bu dua, Yunus’un balık karnında iken okuduğu duadır. Yunus, balığın karnında o sıkıntılı anında bu duayı okumuş ve balığın karnından o şiddetli stresten kurtulmuştur. “Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez’zalimiyn”
Bu dua dahi 3 veya 7 kere okunur ve okumaya devam edilir. Bu dualar topluca dahi okunmaya devam edilir.

Üç, yedi ya da yüz kere okununca “kederi yok eden dua”:

“Allahü Rabbî lâ şerikeleh” Kederli stresli kimseler bu duayı, bu duaları 3 kere, 7 kere veyahutta yüz kere dahi okuması derdinin çabuk gitmesini sağlar. Dualar sıkıntıların gitmesine kadar devam edilir.

NOT: Yukarıda gördüğünüz tüm tavsiyeler, El’Hacc Hattat Hafız, Yusuf Tavaslı, Emekli İmam Hatip’in yazdığı Yasin-i Şerifli ve resimli Namaz Hocası adlı kitaptan alınmıştır.