Her Derde Deva Yürekten Gelen Dualar Ve Yakarışlar ( 2 )

Her Derde Deva Yürekten Gelen Dualar Ve Yakarışlar ( 2 )

Her Derde Deva Yürekten Gelen Dualar Ve Yakarışlar ( 2 )
Her Derde Deva Yürekten Gelen Dualar Ve Yakarışlar ( 2 )

Allah’ım!
Bizleri, hayırlı ve güzel işlerde acze düşürme,
Kötü ve çirkin işlerde gayrete getirme Ya Rabbi!

Allah’ım!
Kalbim çalıştığı müddetçe, gayretimi de kalbim gibi sürekli kıl Ya Rabbi!
Kalbim durduğunda ise, eserlerimi manevi hayatımın manevi kalbi olarak devam ettir Ya Rabbi!
Allah’ım
Beni nefesleriyle hayatlananlardan değil, yaşadığı hayatla nefes alan kullarından eyle Ya Rabbi!
Allah’ım
Geçmiş için manasız üzülmekten,
Gelecek için luzumsuz kaygılanmaktan beni muhafaza eyle.
Geçmişin hüzünlerini sevince, geleceğin kaygılarını gayret ve başarıya dönüştür Ya Rabbi!
Allah’ım!
Bugünümü dünlerin hüzünlerine ve yarının endişelerine yedirme Ya Rabbi!
Bugünümü deli dolu değil; dolu dolu yaşamayı nasip eyle Ya Rabbi!
Allah’ım!
Gerçeği insanlara göre değil, İnsanları gerçeğe göre değerlendirmeyi cümlemize nasip eyle Ya Rabbi!
Allah’ım!
Düşmanlarımızın bize olan kin ve öfkesini sevgimizin ateşinde erit ya Rabbi!
Bizi öldürmeye gelenleri ihlas ve içtenliğimizin içinde yeniden dirilt Ya Rabbi!
Allah’ım!
Kur’ an-ı; mezarlara, vicdanlara mahkum etmekten, beni koru. Mezarlaşmış kalbimi, en az mezarda yatanlar kadar, Kur’an-dan istifade ettir Ya Rabbi!
Allah’ım!
Tercihlerimi yaptığımda aklımın olmamasından,
Aklımı bulduğumda da tercihlerimi yapmış olmaktan sana sığınırım, muhafaza buyur ya Rabbi!
Bizlere yirmi yaşında bir fizik, yüz yaşında bir bilgelik nasip eyle Ya Rabbi!
Allah’ım!
Her gün yeni şeyler öğrenmeyi, öğrendiklerimle de de her gün yeni şeyler yapmayı nasip eyle Ya Rabbi!
İki günü eşit olmaktan cümlemizi muhafaza eyle Ya Rabbi!
Allah’ım!
Öfkemde de, sevincimde de itidal üzere olmayı nasip eyle Ya Rabbi!
Allah’ım
Bizlere hatalarında ısrar etmemeyi nasip eyle Ya Rabbi!
Ekşi bir limonu,(acılarımızı), tatlı bir limonataya dönüştürmeyi cümlemize nasip eyle Ya Rabbi!
Allah’ım
Çaresizliğimin çaresi sensin Allah’ım!
Çarelerinden çaresiz kılma Allah’ım!
Alla’hım!
Ekmek kıtlığından, su kıtlığından sana sığındığımız gibi, adam kıtlığından da sana sığınıyoruz, muhafaza eyle Ya Rabbi!
“Allah’ım!
“Ameli olmayan hesap günü için,
Hesabı olmayan bu amel gününde, rızana uygun bir hayat yaşamayı nasip eyle, Ya Rabbi ”
Allah’ım!
Aklıma, ilim ve hikmet,
Fikrime, feraset ve basiret,
Bedenime, sıhhat ve afiyet
Ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle, Ya Rabbi!
Allah’ım
Sözümüzü, baldan daha tatlı,
Özümüzü, kristalden daha şeffaf,
İşlerimizi, çelikten daha sağlam eyle Ya Rabbi!
Allah’ım
Cümlemizi tevbe ateşinde yanarak, Cehennem ateşinde yanmaktan muhafaza buyur, Ya Rabbi!
Allah’ım!
Namazlarımızın, merasime dönüşmesinden,
Camilerimizin, gıybethane ve tembelhaneye dönüşmesinden,
Cemaatimizin, merasim kıtasına dönüşmesinden,
Oruçlarımızın, açlığa dönüşmesinden,
Haccımızın, seyahate dönüşmesinden,
Kandillerimizin, bayramlarımızın, festivale dönüşmesinden,
ibadetlerimizin,adete dönüşmesinden,
Alimlerimizin, bilgisayara dönüşmesinden,
Evlerimizin, lokanta ve pansiyona dönüşmesinden,
Evliliklerimizin, evcilik oyununa dönüşmesinden sana sığınırız,bizleri muhafaza eyle Ya Rabbi!
Allah’ım!
Söylediklerimizi, gönlümüzün en derinliklerinde hissetmeyi,
Hissettiklerimizi de en güzel şekilde ifade etmeyi nasip eyle Ya Rabbi!
Allah’ım!
Azdıran zenginlikten, İsyan ettiren fakirlikten sana sığındığımız gibi, haysiyet fukaralığından, kişilik fukaralığından da sana sığınıyoruz muhafaza eyle, Ya Rabbi!
Allah’ım!

Bizlere, televizyonlu odadan, kütüphaneli odaya, hicret etmeyi nasip eyle.
Mutfağımızdaki tabak sayısı kadar, kitap okumayı nasip eyle Ya Rabbi!
Allah’ım!
Sana kurban keserken, zaaflarımızı da sana kurban etmeyi nasip eyle, Ya Rabbi!
Allah’ım!
Kan kaybından ölmekten sana sığındığımız gibi, değer kaybından ölmektende sana sığınıyoruz, muhafaza eyle Ya Rabbi!
Allah’ım!
Cümlemize, rızana uygun bir hayat yaşamayı ve son nefeste imanla ölmeyi nasip eyle Ya Rabbi!

Amin,amin,amin…

Alıntıdır…

Bir cevap yazın