Her Türlü Hastalık için Okunacak Âyet-i Kerîme ve Dua

Her Türlü Hastalık için Okunacak Âyet-i Kerîme ve Dua
Her Türlü Hastalık için Okunacak Âyet-i Kerîme ve Dua

Her türlü hastalık için 3 kere Âyetü’l-Kürsî okunur.

“Bismi’llâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
Allâhü lâ ilâhe illâ Hüve’l-Hayyü’l Kayyûm. Lâ te’huzühü sinetün velâ nevm. Lehû mâ fi’s-semâvâti ve mâ fi’lard. Menzellezî yeşfe’u indehu illâ bi-iznih. Ya’lemu mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm velâ yuhitûne bi-şey’in min-ilmihî illâ bi-mâ şâ’. Vesi’a kürsiyyühu’s-semâvati ve’l-arda velâ yeûdühû hıfzıhümâ ve Hüve’l-Aliyyü’l Azîm.” (Bakara Suresi Ayet : 255)