Her Türlü Hastalık için Okunacak Âyet-i Kerîme ve Dua

Her Türlü Hastalık için Okunacak Âyet-i Kerîme ve Dua
Her Türlü Hastalık için Okunacak Âyet-i Kerîme ve Dua

Her türlü hastalık için 3 kere Fâtiha Sûresi okunur.

” Eûzü bi’llâhimine’ş-şeytâni’r-racîm Bismi’llâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
Elhamdü li’llâhi Rabbi’l-âlemîn. Er-Rahmâni’r-Rahîm. Mâliki yevmi’d-dîn. İyyâke na’büdü ve iyyâke-nestaîn. İhdinâ’s-sırâta’l-müstakîm. Sırâta’llezîne en’amte aleyhim. Ğayri’l-mağdûbi aleyhim velâ’d-dâllin Âmîn.”