Herhangi Bir Davadan Haklı Çıkmak için Okunacak Dua

Herhangi Bir Davadan Haklı Çıkmak için Okunacak Dua

Herhangi Bir Davadan Haklı Çıkmak için Okunacak Dua
Herhangi Bir Davadan Haklı Çıkmak için Okunacak Dua

Davadan Haklı Çıkma Duası

1. Haklı davalarınızdan haklı çıkmak ve hakkınızı kimseye kaptırmamak için okumalısınız. Tesiri çok fazladır.

Hergün 117 defa Ya muiz celle celalühü okuyup bitince de Ya zül celali vel ikram derseniz, Daha sonra da şöyle dua ederseniz, Allahım beni anamı babamı kardeşlerimi, çocuklarımı ve cümle mü’min kardeşlerimi haklı davalarımızdan haklı çıkar Ya Rabbim. Hakkımızı zalimlere yedirme, Hak edene hak ettiğini ver allahım.
Derseniz çok çabuk kabul olur.

2. Bir başka dua da şöyle :
İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Alla hümme ecirni fi musibeti vahluf li hayran minha…
Fazileti : Kul bir musibete uğradfığı vakit okursa cenab-ı hak o musibetin sevabını ve uğradığı zararın yerine daha hayırlısını ihsan eder..

sitede vardı 99 kez la ilahe illallah 99 kere allahuekber 99 kere elhamdulillah 99 kere subhanallah 99 kere ya fettah 99 kere ya adlü 99 kere ya hakem 99 kere ya vekil haklı olduğun bir dava için hergün okunur

3. Tecrübe edilmiş bir başka dua da şöyle :
99 defa La ilahe illallah bitince la ilahe illallah muhammeden resulullah.
99 Allahu ekber
99 Elhamdülillah
99 Subhanallah- bitince ya zülcelali vel ikram
99 Ya Fettah- bitince ya zülcelali vel ikram
99 Ya Adlü – bitince ya zülcelali vel ikram
99 Ya Hakem- bitince ya zülcelali vel ikram
99 Ya Vekil- bitince ya zülcelali vel ikram
Dava sonuçlanıncaya kadar hergün okunur…