Hüsn-i Hat Sanatının Arapça Yazılarla Ahengi

Hüsn-i Hat Sanatının Arapça Yazılarla Ahengi

Hüsn-i Hat Sanatının Arapça Yazılarla Ahengi

Hz. Peygamber (s.a.s.) de yazının ehemmiyetini, “Bilgiyi yazı ile kaydediniz” , “Çocuğun babası üzerindeki hakkı, ona yazı yazmayı, yüzmeyi ve ok atmayı öğretmesidir.Allahü-tealâ’nın Kalem Suresinde kaleme ve onun satıra dizdiklerine ant içmesi yanında, Hz. Peygamber (s.a.s.) de yazının ehemmiyetini, “Bilgiyi yazı ile kaydediniz” , “Çocuğun babası üzerindeki hakkı, ona yazı yazmayı, yüzmeyi ve ok atmayı öğretmesidir” gibi sözleriyle vurgulamıştır. Yaşadığı devirde gerek şekil gerekse imla bakımından eksikleri bulunan yazının güzelleştirilmesi hususunda da kâtiplere bazı tavsiyelerde bulunmuştur. Yanında yazı yazan Muaviye’yi: “Mürekkebi ıslah et, kalemi yont, ‘ba’ harfini doğrult (uzat), ‘sin’i dişleri belirgin olarak yaz, ‘mim’i köreltme, ‘Allah’ lafzını güzel yaz, Rahman’ı uzat ve Rahim’i güzel yaz...” sözleriyle uyardığı bildirilmektedir.

Hüsn-i Hat Sanatının Arapça Yazılarla Ahengi
Hüsn-i Hat Sanatının Arapça Yazılarla Ahengi
Hüsn-i Hat Sanatının Arapça Yazılarla Ahengi
Hüsn-i Hat Sanatının Arapça Yazılarla Ahengi
Hüsn-i Hat Sanatının Arapça Yazılarla Ahengi
Hüsn-i Hat Sanatının Arapça Yazılarla Ahengi
Hüsn-i Hat Sanatının Arapça Yazılarla Ahengi
Hüsn-i Hat Sanatının Arapça Yazılarla Ahengi
Hüsn-i Hat Sanatının Arapça Yazılarla Ahengi
Hüsn-i Hat Sanatının Arapça Yazılarla Ahengi

İslam tarihi boyunca yazıya büyük emekler sarf eden ve onu sanatın en zirvesine yükselten Türklerdir. Nitekim “Kur’an Hicaz’da nazil oldu, Mısır’da okundu, İstanbul’da yazıldı“.