Hüsn-i Hat Sanatıyla Yazılmış Arapça Yazılar

Hüsn-i Hat Sanatıyla Yazılmış Arapça Yazılar

Hüsn-i Hat Sanatıyla Yazılmış Arapça Yazılar

Hüsn-i Hat sanatına çok güzel bir örnek. Renkli zemin üzerine photoshopta süslü olarak yazılmış çok güzel arapça yazılar.Kur’an-ı Kerim harfleri ile yazılmış yazıya Hüsn-i Hat denir. Yazarına “Kâtip“, çoğuluna da “Küttab” denir. Daha sonraları Hattat denmiştir.

Hattat herhangi bir yazıyı güzel yazan sanatkâr demek olmayıp İslâm yazıları içinde yüksek estetiğe haiz olan yazıları güzel yazmayı kendisine meslek edinen sanatkâra verilmiş hususî bir ıstılahtır.

Hattatların piri kabul edilen Hz. Ali (r.a.) vahiy kâtiplerindendir.

Hz. Ali’nin “Evlatlarınıza Hüsn’i hat öğretiniz. Çünkü o işlerin en önemlisi, sevinçlerin en büyüğüdür; yazı üstadın öğretişinde gizlidir, çok yazmakla gelişir; İslam dini üzerine olmakla da devam eder” sözleri sanatkârın emeğini ulvileştirmiş, daha mükemmel ve güzel yazmaya yöneltmiştir.

Hüsn-i Hat Sanatıyla Yazılmış Arapça Yazılar
Hüsn-i Hat Sanatıyla Yazılmış Arapça Yazılar
Hüsn-i Hat Sanatıyla Yazılmış Arapça Yazılar
Hüsn-i Hat Sanatıyla Yazılmış Arapça Yazılar
Hüsn-i Hat Sanatıyla Yazılmış Arapça Yazılar
Hüsn-i Hat Sanatıyla Yazılmış Arapça Yazılar
Hüsn-i Hat Sanatıyla Yazılmış Arapça Yazılar
Hüsn-i Hat Sanatıyla Yazılmış Arapça Yazılar
Hüsn-i Hat Sanatıyla Yazılmış Arapça Yazılar

Hüsn-i Hat Sanatıyla Yazılmış Arapça Yazılar

İslam tarihi boyunca yazıya büyük emekler sarf eden ve onu sanatın en zirvesine yükselten Türklerdir. Nitekim “Kur’an Hicaz’da nazil oldu, Mısır’da okundu, İstanbul’da yazıldı.
Hat ve kitabet ile uğraşanlar âlimler arasındadır.” ve “Bildiğini saklayan muallimin ağzına ateşten gem vurulur.” hadis-i şeriflerini göz önünde bulundurursak Hattat; İlmini, sanatını, yaymaya ve yaşatmaya memurdur.