ibadet Ne Demektir? AREFE GÜNÜ HANGİ İBADETLER YAPILIR?

ibadet Ne Demektir? AREFE GÜNÜ HANGİ İBADETLER YAPILIR ?

AREFE GÜNÜ HANGİ İBADETLER YAPILIR
AREFE GÜNÜ HANGİ İBADETLER YAPILIR

İBADET NE DEMEKTİR?

İbadet, Allah’a gönülden yönelmek, boyun eğmek ve itaat etmek demektir.

İbadet, Yüce Allah karşısında boyun eğmenin zirvesi ve O’na olan sevginin göstergesidir. İbadetin Allah katında bir değerinin olabilmesi için sadece O’nun rızası için yapılması gerekmektedir. Allah katında makbul olan ibadet, çıkar düşüncesi olmadan samimi bir niyet ve ihlâsla yapılandır. Bununla beraber, ibadetlerde fert ve toplum için maddî ve manevi pek çok faydalar olduğu da bir gerçektir. Kaldı ki Allah’ü Teâla ibadetlere muhtaç değildir, fakat insanoğlunun ibadete
ihtiyacı vardır.

İbadetlerin hikmet ve amaçları üzerinde düşünürken onu tek bir boyuta indirgemek uygun değildir. Bu hem ibadetin mahiyeti hem de bu ibadeti yerine getirenlerin bulundukları mertebe ve seviye bakımından doğru değildir. Mesela kurban ibadeti için bir taraftan kulun teslimiyeti öne çıkarken diğer taraftan sosyal yardımlaşma ve iktisadi etkenler göz ardı
edilmemelidir.

AREFE GÜNÜ HANGİ İBADETLER YAPILIR?

*Arefe gününün Sabah namazının farzından sonra teşrik tekbirleri getirilmeye başlanmalıdır.
Teşrik tekbirlerine Kurban bayramından bir gün önce yani Arefe günü sabah namazında başlanır. Kurban Bayramının 4. günü ikindi namazında ise bitmek üzere toplam 23 vakit devam eder. Farzların arkasından selam verir vermez birer defa getirilen bu tekbirlerin hükmü vaciptir.
(Allahu ekber. Allahu ekber. Lailâhe illallahü vallâhü ekber. Allahu ekber ve li’llâhi’l-hamd)

*Arefe günü oruç tutulmalıdır
Ebu Katâde (ra) der ki: Resulullah’a (asm) arefe günü oruç tutmak hakkında soruldu. O da, şöyle buyurdu: “O gün tutulan oruç, geçmiş ve gelecek senenin günahlarına kefaret olur.” (Müslim) Beyhakî’nin bir rivayetinde Hz. Aişe (ra) şöyle demiştir: Resulullah (asm): “Arefe gününün orucu bin gün oruç tutmak gibidir.” derdi. (Taberanî)

*Arefe günü çokça istiğfar etmeli ve günahtan kaçınmalıdır.

*Arefe günü, öğlenle ikindi arasında iki rekât namaz kılınır.
Bu namazın her rekâtında; Fatiha suresinden sonra, elli kere ihlâs suresi okunur. Allah-ü Teâlâ, bu namazı kılan kimselere şu ihsanları yapar:
Kendisi için bir milyon sevap yazar.

AREFE GÜNÜ HANGİ DUALAR OKUNUR?

Arefe günü bu duaları ve zikirleri çokça okumalıyız.

1. Bismillahirrahmanirrahim.Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

2. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.

3. Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.

4. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey’in kadîr.

Ayrıca Tevriye, arefe gününden bir önceki güne denir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle, buyurmuştur:

“Tevriye günü oruç tutan ve günah söz söylemeyen Müslüman cennete girer.”

Duaların en faziletlisi Arife günü yapılandır. Benim ve benden önceki Peygamberlerin buyurdukları en hayırlı dua şudur:

La ilahe illallahü vahdehü la şerike lehü. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey’in kadir. Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül mak’adel mukarrabe ındeke yevmel kıyameh.’

Resulullah (s.a.v)şöyle buyurdu: İhlas suresini kim arife günü akşamı 1000 defa okursa Allahü Teala ona istediğini verir.

La ilahe illallahü vahdehü la şerike lehü. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey’in kadir.
Rivayet edildi ki: Arife günü aşağıda zikredilen sure ve duaları 100 kere okursa, Allahü Teala meleklerine şöyle buyurur’ Ey meleklerim kulum beni zikretti, İhlas’ı Şerif okudu. Ondan sonra da Peygamberime salavatı şerife getirdi. Ben bu kuluma ne iyilik yapsam azdır. Hatta bu kulum hacları kabul olunmayanlar için ‘Ya Rabbi Hacları kabul buyur’dese onu da kabul ederim’’

Buna gücü yetmezse 100 kere okumalıdır.