İdrar yapma zorluğu çekenin okuyacağı dua

İdrar yapma zorluğu çekenin okuyacağı dua

“Rabbunallâhullezî fi’s-semâi tekaddesesmuke emruke fi’s-semâi ve’l-ardı kemâ rahmetuke fi’s-semâic’al rahmeteke fi’l-ardiğfir lenâ hûbenâ ve hatâyânâ. Ente rabbu’t-tayyibîn. Enzil rahmeten min rahmetike ve şifâen min şifâike ‘alâ hâze’l-veca’.”

Anlamı :
“Ey yüce rabbimiz! Senin ismin semada çok yücedir. Rahmetin gökte olduğu gibi, Senin emrin de gökte ve yerdedir. Yeryüzüne rahmet kıl, günahlarımızı ve hatalarımızı bağışla. Sen iyilerin rabbisin. Bu ağrı üzerine rahmetinden bir rahmet, şifandan bir şifa indir.

(Askalânî, Tehzib: 5/31)