İmanın ve Takvanın Artması için

İmanın ve Takvanın Artması için
İmanın ve Takvanın Artması için

İmanın ve takvanın artması ve her zaman sıhhatte kalabilmek için okunacak dua :

Her vakit namazından sonra 196 kere ” Yâ Vâcid celle celâlühû “ zikrine devam edenin iman ve takvası artar, her zaman sıhhatli bir hayat sürer.