İmanla ölmek için okunacak dua

İmanla ölmek için okunacak dua
İmanla ölmek için okunacak dua

İmanla ölmek için okunacak dua:

En büyük sermaye imandır, bu duayı devamlı okuyan insanın, Allah’ın emri ile imanla çenesi kapanacaktır.
Arapça:

Okunuşu:
“Allâhumme innî es’elüke hayrel mes ‘ele ti ve hayredduâi ve hayrennecâhi ve hayrel ameli ve heyressevabi, ve hayrel hayati ve hayrel memati ve sebbitnî ve sakkil mevâzînî ve hakkik imanî verfeğ derecetî ve takabbel salâtî, vağfir hatîetî. Ves es’elükedderecâtil ulâ minel cenneti, âmin.
Allâhumme innî es’elüke fevâtıhel hayri ve havâtımehu ve cevamiahu ve evvelehu ve âhirehu ve zâhirehu ve bâtinehu, vedderecâtil ulâ minel cenneti. Allâhumme innî es’elüke en tübârike lî fî sem’i ve fî basarî, ve fî ruhî ve fî halkî ve fî hulugi ve fî mahyâye ve fî memâtî ve fî amelî. Allâhumme ve takabbel hasenâtî ve es’elükel ulâ minel cenneti.”
İman da ahiretimizin sermayesidir. Hele insanın son nefesi çok mühimdir. Kelime-i şehadetle ölmek ne büyük bir mürüvvet ve ne mutlu bir devlettir.