inanarak Ya da inanmayarak Bu Duaları Mutlaka Okuyun

inanarak Ya da inanmayarak Bu Duaları Mutlaka Okuyun

inanarak Ya da inanmayarak Bu Duaları Mutlaka Okuyun
inanarak Ya da inanmayarak Bu Duaları Mutlaka Okuyun

HZ. İBRAHİM’İN DUASI:

Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ Hû, aleyhi tevekkeltu ve Huve rabbül arşıl azıym.”

“Allah’a güvendim (bana yeter) tanrı yoktur O vardır, ki ben de O’na bağlanıp işimi ona bıraktım; O arşın aziym rabbidir.”

Başınız haksız yere derde girdiği zaman bu âyet-i günde beşyüz veya bin kere okumaya devam ederseniz, inşâallah kısa zamanda selâmete çıkarsınız.

Bu âyetteki duâyı ilk okuyan İbrahim Nebidir.

İbrahim aleyhisselâm Nemrud tarafından yakalattırılıp, mancınıkla ateş dağının içine fırlatıldığı zaman, havadayken Cebrâil isimli melek gelir ve sorar.

-Yâ İbrahim senin için ne yapmamı istersin?

İbrahim aleyhisselâm cevap verir:

-Allah’a güvendim. O bana yeter. Tanrı yoktur O vardır! Ben O’na bağlanıp, işimi ona bıraktım. Ki O arş’ın azîm rabbıdır.

İşte İbrahim aleyhisselâmın bu şekildeki ifadesinden sonra mûcize olur; ve İbrahim aleyhisselâm yavaş bir şekilde ateşin içine düşer fakat onu ateş yakmaz. Çünkü, Kur’ân-ı Kerîm’de anlatıldığı üzere “ateş soğumuş ve selâmet verici olmuştur” İbrahim Nebi için, Allah emri ile.

İşte, böyle bir mûcizenin meydana gelmesine vesile olan anlayış ve ifade vardır bu duada.

Bakın bu duâ için ne buyuruyor Rasûlullah salla’lâhu aleyhi ve sellem efendimiz bizlere:

-Kim sabah kalktığında ve geceye girdiğinde “Allah’a güvendim o bana yeter, Tanrı yoktur, arş’ın azîm rabbi olan O vardır” derse; bunu ister sıdk ile söylesin ister YALANDAN (inanmıyarak) söylesin, yedi defa söylediğinde Allah ona kâfi gelir.’ Ebû Davud.

NUH ALEYHİSSELÂMIN DUASI

Rabbi inniy eûzü bike en eseleke ma leyseliy bihi ilmün ve illâ tağfirliy ve terhamniy ekün minel hasıriyn.”

“Rabbim sana sığınırım neticesi hakkında kesin bilgim olmayan bir konuda ısrarla senden bir şey istemekten. Böyle bir hatam dolayısıyla beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen hüsrana uğramışlardan olurum.”

Nuh aleyhisselâm kavmini uyarmış, ama kendisini dinlememişlerdi. O da aldığı emri ilâhî üzerine bir gemi yaptı ve hayvanlardan birer çift ile yakınlarını gemiye davet etti. Ne çare ki oğlu ona inanmamış ve gemiye de binmemişti.

Tufan başladıktan sonra, seller üzerinde gemi yüzerken, dalgaların arasında boğulmak üzere olan oğlunu gördü ve onun kurtulması için ısrarla rabbine duâ etti. Ama ne çare ki duasına icabet gelmiyordu.

-(sulbünden olabilir ama) O senin ailenden değildir! Yaptıkları sâlih olmayan işlerdir. Gerçeğini bilemediğin şey için bana ısrarla dua etme. Câhillerden olmaman için seni uyarıyorum.”

YUNUS ALEYHİSSELÂMIN DUASI

Lâ ilâhe illâ ente Subhaneke, inniy küntü minez zâlîmîn.”

“Tüm sınırlılık ve eksiklik ifade eden ilkel kavramlardan beri olan sonsuz sınırsız AHAD olan sen varsın Tanrı yoktur; bense nefsimin hakkını edâ edememekten dolayı zulmedenlerdenim.”

Bakın bu hususta Rasûl aleyhisselâm ne buyuruyor:

“Zün Nun (Yunûs aleyhi’s-selâm) balığın karnında iken “lâ ilâhe illâ ente Subhaneke inniy küntü minez zalîmîn” diye dua ederdi. Bir şey hakkında bunu okuyan müslüman yoktur ki, Allah onun duasını kabul etmesin.”

MUSA ALEYHİSSELÂMIN DUASI

Rabbiş rahli sadriy ve yessirliy emri.

“Göğsümü genişlet (hazım ver), işlerimi kolaylaştır”

Mûsa aleyhisselâm’ın duasının bir kısmıdır yukarıdaki bölüm. Yapılan çalışmalara göre görülmüştür ki, günde 300 defa çekenlerde bir süre sonra iç sıkılmaları, daralmalar ortadan kalkmakta, daha hazımlı olunmakta ve işler yoluna girmektedir.

Yanısıra –Elem neşrah leke sadrek’ âyeti de 300 defa okunursa, tesiri çok daha kısa zamanda da görülebilir. İç sıkıntılarından yakınan, içe kapanık, huzursuz, bunalımlı kişilere bu formül yanısıra “Bâsıt” ismi de 1800 kere çekilmek sûretiyle bir üçlü tertip şeklinde tavsiye edilir.

One thought on “inanarak Ya da inanmayarak Bu Duaları Mutlaka Okuyun

  • 27 Şubat 2019 tarihinde, saat 01:49
    Permalink

    bunların ve sitenizdeki nice güzel içeriğin altına nerde geçtiğini de yazsaydınız çok daha güzel olurdu kanaatindeyim örneğin ibrahim suresi7 ayet gibi

Bir cevap yazın